Bodycenter - Gym

Öppentider - Avtal - Priser


 

 


Alla behandlingstider sker efter bokning.

Vid Gymmedlemskap  SMS:a , ring eller maila till laila@bodycenter.nu , meddelanden via sociala medier går också fint.

ÖPPENTIDER I GYMMET:
Måndag – Fredag : 07.00-22.00
Lördag & Söndag : 09.00-22.00

ÖPPENTIDER STUDIO/KLINIK : Tidsbokning


OBS LÄS REGLERNA LÄNGST NED PÅ SIDAN


Regler för träning hos Bodycenter


LÄS NOGGRANT:


• Barn som sitter i babysitter får följa med alla dagar mellan kl 10-15.
• Vid köp av månadskort eller längre period så gäller regeln att NI SJÄLVA hör av Er via sms,telefon eller mail för att avsluta Ert medlemskap, detta skall ske INNAN periodens sista dag.
• Har Ni ej meddelat BodyCenter så rullar ert medlemskap på med 1 månad i taget tills Ni säger upp det.
• Betalnings anvisning kommer per SMS till Er första dagen på den nya månaden. Har Ni fått denna avisering och alltså INTE själva valt att meddela att Ni vill avsluta så är Ni tvungen att betala in den aviseringen Ni precis fått. Betalningen skall då vara BodyCenter tillhanda inom 5 bankdagar- Ni kan även meddela om Ni istället vill titta förbi och betala. Ni kan fritt när som helst under Er tränings period höra av Er och säga upp medlemskapet – men Ni måste göra det.
• Ni måste kunna visa upp en giltig identitetshandling. En godkänd handling som styrker din identitet.
• Alla tränande måste skriva på ett avtal , sker träningsstarten utanför Salongens öppen tider -alltså om Ni kontaktar mig över sms eller telefon övrig tid så gäller samma regler som ovan – men att Ni istället kommer förbi vid första tillfälle som ges och undertecknar Ert avtal (om Ni under senaste året varit tränande på BodyCenter)
• Ungdomar under 18 år skall ha målsmans underskrift och samtycke i samband med träningsstarten. Vi vill helst att ungdomar skall ha fyllt 15 år, men visar de tillräcklig mognad att förstå regler och att gymmet för många är en plats där man får ha ensamtid och inte vill ha stoj och stök, så går det bra att börja tidigare. Observera att vi då vill att ungdomarna tränar på dagtid eller direkt efter skolans slut! Följs ej regler i gymmet avslutas medlemskapet direkt.
• BodyCenter återbetalar inte inbetald avgift.
• BC friskriver sig från förlust eller skador på person eller egendom som uppstår under eller till följd av besök på BC , inklusive förlust eller skador på kläder och personlig egendom med mindre än att oaktsamhet kan läggas BC till last. BC fastställer de ordningsregler som gäller i gymmet. Medlemmen förpliktar sig att följa dessa ordningsregler och de anvisningar som personal ger avseende dessa.
• BC avstänger medlemmar som överlåter eller lånar ut sitt personliga träningskort/kod till annan person. BC förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om f n 500 kr av medlem som överlåter eller låter annan person utnyttja sitt personliga träningskort.Medlem kan bli avstängd utan begränsning i tiden.
• Varje medlem ansvarar själva för att han/hon är i sådan hälsomässig kondition att BC´s aktiviteter kan utnyttjas.
• Alla måste alltid bära inneskor när de vistas i BodyCenters lokaler. Meddela alltid BodyCenter när Ni byter mobilnummer, så att Ni kan erhålla viktig information.
• Visa hänsyn och respekt för andra medlemmar.

Till sist:

• All måste själva plock undan och hänga tillbaka vikter/hantlar och stänger som Ni använt. Även om Ni flyttar utrustning från en plats till en annan- bär tillbaka. • Respektera öppen tiderna: Vardagar: 07.00 – 22.00 Lördagar & Aftnar: 09.00 – 22.00 Söndagar & Röda dagar: 09.00 – 22.00 Uppstår frågor och eller problem eller något som går sönder ring eller skicka sms.

Kontakta oss om du har frågor